trong buổi họp nhóm về trang phục truyền thống của dân tộc có nhiều ý kiến xoay đổi về việc bên cạnh trang phục hiện đại bạn a cho rằng cần phải giữ g

Photo of author

By aihong

trong buổi họp nhóm về trang phục truyền thống của dân tộc có nhiều ý kiến xoay đổi về việc bên cạnh trang phục hiện đại bạn a cho rằng cần phải giữ gìn cho phục truyền thống của dân tộc Việt Nam như dài áo bà ba Bộ Nam Bộ có đó là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc thế nhân bạn bè cũng có ý kiến cho rằng trong thời buổi hiện đại này không cần thiết phải giữ gìn mà mấy loại trang phục đó vì chúng không còn học thời nữa Theo em ý kiến nào là đúng, ý kiến nào là sai. Vì sao?

0 bình luận về “trong buổi họp nhóm về trang phục truyền thống của dân tộc có nhiều ý kiến xoay đổi về việc bên cạnh trang phục hiện đại bạn a cho rằng cần phải giữ g”

  1.             THEO em ý kiến giữ gìn các trang phục truyền thống là tốt. Vì trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ các cổ vật văn hóa , mặc dù thời đại ngày càng hiện đại nhưng chúng ta vẫn phải ý thức được rằng chúng ta có được như ngày hôm nay là nhờ một phần có các truyền thống tốt đẹp đó . chúng ta phải tích cực bảo vệ và phát huy các di sản , trang phục truyền thống đó. 

    *Lưu Ý nhé :: Khi thi môn gdcd bạn phải nhớ là thêm các nội dung bài học vào câu để có thể có điểm tuyệt đối nhé !!!! 

    Học tốt nhe !!!!

  2. Theo em bạn A đúng vì áo dài là truyền thống của Việt Nam, cần phải giữ gìn vì đó là di sản vật thể của toàn dân tộc.

    Những bạn kia là sai, vì tuy không còn mặc và hợp thời nữa nhưng vẫn phải giữ gìn, nếu có nhưng điệu múa dân tộc thì phải mặc trang phục dân tộc, áo dài để phù hợp. Tà áo dài còn có rất nhiều vị khách nước ngoài tham quan thích thú nữa.

    Học tốt^~^

Viết một bình luận