trong buổi họp nhóm về trang phục truyền thống của dân tộc có nhiều ý kiến xoay đổi về việc bên cạnh trang phục hiện đại bạn a cho rằng cần phải giữ g

By aihong

trong buổi họp nhóm về trang phục truyền thống của dân tộc có nhiều ý kiến xoay đổi về việc bên cạnh trang phục hiện đại bạn a cho rằng cần phải giữ gìn cho phục truyền thống của dân tộc Việt Nam như dài áo bà ba Bộ Nam Bộ có đó là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc thế nhân bạn bè cũng có ý kiến cho rằng trong thời buổi hiện đại này không cần thiết phải giữ gìn mà mấy loại trang phục đó vì chúng không còn học thời nữa Theo em ý kiến nào là đúng, ý kiến nào là sai. Vì sao?
Viết một bình luận