Trong gia đình thường sử dụng rất nhiều thiết bị điện, trong đó nhiều vật dụng có bọc bên ngoài bằng nhựa nhưng bên trong lại làm từ kim loại như nhôm

Photo of author

By Kaylee

Trong gia đình thường sử dụng rất nhiều thiết bị điện, trong đó nhiều vật dụng có bọc bên ngoài bằng nhựa nhưng bên trong lại làm từ kim loại như nhôm đồng. Theo em vì sao người ta lại làm vậy?
Leave a Comment