Trong thí nghệm giao thao sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cách A,B cách nhau 12cm dao động cùng pha, bước sóng 2 cm. Hai điểm C,D trên đường

By Adalyn

Trong thí nghệm giao thao sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cách A,B cách nhau 12cm dao động cùng pha, bước sóng 2 cm. Hai điểm C,D trên đường trung trực của AB thuộc mặt nước nằm hai bên AB cách A lần lượt là 10 cm và 16 cm. Số điểm trên đoạn thẳng CD dao động cùng pha vớ hai nguồn là : ( mong mọi người trình bày kẻ hình làm chi tiết giúp, e cảm ơn )

0 bình luận về “Trong thí nghệm giao thao sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cách A,B cách nhau 12cm dao động cùng pha, bước sóng 2 cm. Hai điểm C,D trên đường”

 1. Đáp án:

  Bài này có thể làm nhanh mà không cần kẻ hình đâu bạn ạ.

  $\lambda =2$ cm và $k_o=\frac{AB}{2\lambda}=3$

  Khoảng cách từ C đến 2 nguồn là:

  $d_C=\sqrt{10^2+\frac{AB}{2}^2}=\sqrt{10^2+6^2}=2\sqrt{34}$ cm

  =>$k_C=\frac{d_C}{\lambda}=\sqrt{34}\approx 5,83$

  => $k_o\leq k \leq k_C$ Nên chọn $k=3,4,5$

  Khoảng cách từ D đến 2 nguồn là:

  $d_D=\sqrt{16^2+\frac{AB}{2}^2}=\sqrt{16^2+6^2}=2\sqrt{73}$ cm

  =>$k_D=\frac{d_D}{\lambda}=\sqrt{73}\approx 8,54$

  => $k_o\leq k \leq k_D$ Nên chọn $k=3,4,5,6,7,8$

  Như vậy ở trên đoạn CD có thể chọn: $3+6=9$ điểm dao động cùng pha với 2 nguồn

  Trả lời

Viết một bình luận