Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì A. nhiều đầm lầy. B. kKhí hậu nóng, ẩm. C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. D. ít tài nguyên khoá

Photo of author

By Melanie

Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì
A. nhiều đầm lầy.
B. kKhí hậu nóng, ẩm.
C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.
D. ít tài nguyên khoáng sản.

0 bình luận về “Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì A. nhiều đầm lầy. B. kKhí hậu nóng, ẩm. C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. D. ít tài nguyên khoá”

 1. Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì

  A. nhiều đầm lầy.

  B.Khí hậu nóng, ẩm.

  C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.

  D. ít tài nguyên khoáng sản.

 2. Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì

  A. nhiều đầm lầy.

  B. Khí hậu nóng, ẩm.

  C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.

  D. ít tài nguyên khoáng sản.

Viết một bình luận