Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì A. nhiều đầm lầy. B. kKhí hậu nóng, ẩm. C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. D. ít tài nguyên khoá

By Melanie

Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì
A. nhiều đầm lầy.
B. kKhí hậu nóng, ẩm.
C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.
D. ít tài nguyên khoáng sản.

0 bình luận về “Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì A. nhiều đầm lầy. B. kKhí hậu nóng, ẩm. C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. D. ít tài nguyên khoá”

 1. Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì

  A. nhiều đầm lầy.

  B.Khí hậu nóng, ẩm.

  C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.

  D. ít tài nguyên khoáng sản.

  Trả lời
 2. Trung Á là vùng có mật độ dân cư thưa thớt vì

  A. nhiều đầm lầy.

  B. Khí hậu nóng, ẩm.

  C. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.

  D. ít tài nguyên khoáng sản.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm