ức tính tự lập không thể hiện ở nội dung nào sau đây? A: Có ý chí nỗ lực phấn đấu. B: Biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn. C: Sử dụng thành quả của n

By Ariana

ức tính tự lập không thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A:
Có ý chí nỗ lực phấn đấu.
B:
Biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn.
C:
Sử dụng thành quả của người khác.
D:
Đương đầu với mọi thử thách.
22
Công dân tôn trọng lẽ phải khi thường xuyên

A:
né tránh đấu tranh phê bình.
B:
phê phán việc làm sai trái.
C:
phủ nhận quan điểm cá nhân.
D:
từ chối đóng góp ý kiến.
23
Công dân không thể hiện việc giữ chữ tín khi tự ý thay đổi

A:
hợp đồng mua bán.
B:
ngành nghề.
C:
bút danh.
D:
kế hoạch cá nhân.
24
Một trong những biểu hiện cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A:
đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích chung.
B:
né tránh việc phê bình khuyết điểm.
C:
quan tâm giúp đỡ nhau lúc khó khăn.
D:
can thiệp vào đời sống riêng của nhau.
25
Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc
A:
do Nhà nước ban hành.
B:
được hình thành tự phát.
C:
cần bảo mật tuyệt đối.
D:
mang tư tưởng cá nhân.

0 bình luận về “ức tính tự lập không thể hiện ở nội dung nào sau đây? A: Có ý chí nỗ lực phấn đấu. B: Biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn. C: Sử dụng thành quả của n”

Viết một bình luận