Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng trong thực tế. (giải thích một số hiện tượng)

Photo of author

By Kaylee

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng trong thực tế. (giải thích một số hiện tượng)

0 bình luận về “Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng trong thực tế. (giải thích một số hiện tượng)”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  + Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

  + Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng một phần của nguồn sáng truyền tới.

  + Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

  + Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

 2. Đáp án:

   Các hiện tượng như : bóng tối, bóng nửa tối, nhật thực và nguyệt thực

  Giải thích các bước giải:

  Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

  Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.

  Hiện tượng nhật thực ( toàn phần hay 1 phần): Xảy ra vào ban ngày, khi Mặt trăng che không cho ánh sáng mặt trời chiếu vào Trái Đất. 
  Hiện tượng nguyệt thực : Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng. ( ta sẽ thấy nhiều đêm không có trăng)

Viết một bình luận