Vào những thời tiết lạnh khô khi chải đầu bằng lược thấy nhiều sợi tóc bị lược nhựa keo thẳng ra

By Adeline

Vào những thời tiết lạnh khô khi chải đầu bằng lược thấy nhiều sợi tóc bị lược nhựa keo thẳng ra
Viết một bình luận