Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ?

By Allison

Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ?

0 bình luận về “Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ?”

  1. Sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ vì

    – Mùa đông không lạnh có mưa, mùa hạ nóng, khô.

    – Sông ngòi: ngắn dốc, nhiều nước vào mùa thu, đông.

     

    Trả lời

Viết một bình luận