Với đặc điểm dân số đông và tăng nhanh có ảnh hưởng gì tới Kinh Tế – Xã Hội

By Kennedy

Với đặc điểm dân số đông và tăng nhanh có ảnh hưởng gì tới Kinh Tế – Xã Hội

0 bình luận về “Với đặc điểm dân số đông và tăng nhanh có ảnh hưởng gì tới Kinh Tế – Xã Hội”

 1. a) Tích cực :

  – Dân số đông:

  + Nguồn lao động dồi dào, tác động tích cực đến nền kinh tế, đặc biệt với những ngành cần nhiều lao động, thu hút đầu tư nước nước ngoài.

  + Thị trường tiêu thụ rộng lớn, giúp thúc đẩy sản xuất và phát triển.

  – Dân số trẻ:

  + Năng động, sáng tạo, tiếp thu nhanh tiến bộ khoa học kĩ thuật.

  + Tỉ lệ người phụ thuộc ít hơn, giúp cải thiện nâng cao chất lượng đời sống.

  – Thành phần dân tộc đa dạng:

  + Các dân tộc đoàn kết với nhau, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

  + Tuyệt đại bộ phận người Việt ở nước ngoài đều hướng về Tổ quốc và đang đóng góp công sức cho xây dựng, phát triển kinh tế -xã hội ở quê hương.

  b) Tiêu cực :

  Dân đông và tăng nhanh gây nên sức ép lớn về vấn đề kinh tế – xã hội – môi trường.

  – Về kinh tế :

  + Gia tăng dân số nhanh, chưa phù hợp với tăng trưởng kinh tế, kĩm hãm sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ.

  + Vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm trở nên gay gắt.

  + Dân cư phân bố không hợp lí nên việc sử dụng và khai thác tài nguyên không hợp lí, hiệu quả.

  – Về xã hội :

  + Chất lượng cuộc sống chậm cải thiện, GDP bình quân đầu người thấp vẫn còn thấp.

  + Các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những vùng miền núi.

  Trả lời
 2. Dân số tăng sẽ dần đến nhiều vấn đề trong xã hộ như : thiếu việc làm, đất chật người đông , sản sinh nhiều tệ nạn xã hội , mất an ninh trật tự ……

  Trả lời

Viết một bình luận