what colour are they going to buy for their house chuyển thành bị động giải thích hộ mk vs :)) thankssss

Photo of author

By Jade

what colour are they going to buy for their house
chuyển thành bị động
giải thích hộ mk vs :))
thankssss

0 bình luận về “what colour are they going to buy for their house chuyển thành bị động giải thích hộ mk vs :)) thankssss”

 1. what colour are they going to buy for their house ?
  => What colour is their house going to be built?

  Giải thích: 

  Đây là dạng chuyển bị động ở câu nghi vấn. Ta chọn vật lên làm chủ ngữ chính ” their house” và chủ ngữ “they” ko xác định nên bỏ. Sau khi chuyển lên, ta đổi trợ động từ cho câu theo cấu trúc:

  S + modal verb + be + V3/ed. 

  nên “Are going to” sẽ thành ” Is going to be + V3/ed” 
  Chúc bạn học tốt!

Viết một bình luận