`(x+1)+(x+4)+(x+7)+…+(x+25)+(x+28)=155` Giúp em với

Photo of author

By Kinsley

`(x+1)+(x+4)+(x+7)+…+(x+25)+(x+28)=155`
Giúp em với
Viết một bình luận