1/5gio =……………………….phút 3gio10phut=…………………..phut 2phut15giay=…………………….giây

By Arya

1/5gio =……………………….phút
3gio10phut=…………………..phut
2phut15giay=…………………….giây
Viết một bình luận