1) Bạn A cho rằng : sứa , san hô , hải quỳ là những động vật thuộc nghành ruột khoang sống ở biển và có vai trò quan trọng trong tự nhiên và cả trong

Photo of author

By Julia

1) Bạn A cho rằng : sứa , san hô , hải quỳ là những động vật thuộc nghành ruột khoang sống ở biển và có vai trò quan trọng trong tự nhiên và cả trong đời sống con người . Vậy bạn A nói đúng hay sai ? Hãy chứng minh = dẫn chứng cụ thể mà em biết ?
4) a/ Vậy tập đoàn trùng roi cho em suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa động vật đơn bào và động vật đa bào
b/ Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào ?
Leave a Comment