(x1 bình – 2mx1 -1 ) nhân (x2 bình – 2mx2 -4 ) =10

Photo of author

By Allison

(x1 bình – 2mx1 -1 ) nhân (x2 bình – 2mx2 -4 ) =10
Viết một bình luận