1 cái hộp hình lập phương cs chu vi đáy 10,4 dm.tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đó mk sẽ vote 5* cho ai trả lời nhanh

By Melanie

1 cái hộp hình lập phương cs chu vi đáy 10,4 dm.tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đó
mk sẽ vote 5* cho ai trả lời nhanh

0 bình luận về “1 cái hộp hình lập phương cs chu vi đáy 10,4 dm.tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đó mk sẽ vote 5* cho ai trả lời nhanh”

 1. Cạnh hình lập phương là:

  $10,4 : 4= 2,6 (dm)$ 

  Diện tích một đáy là:

  $2,6 \times 2,6= 6,76 (dm^2)$ 

  Diện tích xung quanh hình lập phương là:

  $6,76 \times 4= 27,04 (dm^2)$ 

  Diện tích toàn phần hình lập phương là:

  $6,76 \times 6= 40,56 (dm^2)$ 

  Đáp số: $S_{xq}= 27,04dm^2; S_{tp}= 40,56dm^2$

  Trả lời

Viết một bình luận