1 cano chuyển động ngược dòng nước có tốc độ so với bờ là 24km\h tốc độ của dòng nước chảy là 4km\h tìm tốc độc cano so với nước

Photo of author

By Josie

1 cano chuyển động ngược dòng nước có tốc độ so với bờ là 24km\h tốc độ của dòng nước chảy là 4km\h tìm tốc độc cano so với nước
Leave a Comment