Một cửa hàng nhập về loại xe đạp với giá 450 000. a)Nếu cửa hàng đó bán với giá 486 000 đồng một chiếc thì cửa hàng đó lãi được bao nhiêu phần trăm? b

Một cửa hàng nhập về loại xe đạp với giá ...

Read more

Hòa tan HOAàn toàn 16,9 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn bằng dung dịch HCl loãng, dư thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối clor

Hòa tan HOAàn toàn 16,9 gam hỗn hợp gồm Mg, ...

Read more

Qua văn bản ”Cổng trường mở ra” hãy viết bài văn về thế giới kì diệu sau cánh cổng trường

Qua văn bản ”Cổng trường mở ra” hãy viết bài ...

Read more

Ex1: Chọn câu có cúng ý nghĩa vỡi câu cho sẵn: 5. How long have you worked as a volunteer ? A.Where did you start working as a volunteer ? B. When ha

Ex1: Chọn câu có cúng ý nghĩa vỡi câu cho ...

Read more

một thửa đất hình chữ nhật có chu vi 240 mét , bên trong thửa đất người ta làm hồ bơi có diện tích 2016 m2 nên đã chừa lối đi quanh chu vi thửa đất bề

một thửa đất hình chữ nhật có chu vi 240 ...

Read more

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= 30 độ , AB=6cm a) giải tam giác vuông ABC b) tính chu vi và diện tích tam giác ABC

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= ...

Read more

Cột một sợi dây vào quả cân đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay kéo mạnh sợi dây theo phương thẳng đứng lên phía trên. Nhận xét về sự biến đ

Cột một sợi dây vào quả cân đang nằm yên ...

Read more

Lời cảm ơn có giá trị rất lớn trong cuộc sống.Một lời cảm ơn chân thành luôn mang đến cho người người nghe một niềm xúc động nho nhỏ,đưa mọi người đến

Lời cảm ơn có giá trị rất lớn trong cuộc ...

Read more

1 người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 9500 đồng . Tính giá tiền mỗi quả trứng biết rằng tiền mua 5 quả trứng gà nhiều hơn 2 quả

1 người mua 10 quả trứng gà và 5 quả ...

Read more

Write an essay (150 – 300 words) about this topic: Some people believe academic success depends mostly on having a good teacher. Others argue t

Write an essay (150 – 300 words) about this topic: ...

Read more