1 câu thôi mà 60đ đấy , nhanh tay làm ik nào nhưng cảnh báo trc làm vớ vẩn , spam , copy là pay màu nhen ! Câu 5 : Giải hệ pt : $\left \{ {{x^3 + 1=2

Photo of author

By Sadie

1 câu thôi mà 60đ đấy , nhanh tay làm ik nào nhưng cảnh báo trc làm vớ vẩn , spam , copy là pay màu nhen !
Câu 5 : Giải hệ pt :
$\left \{ {{x^3 + 1=2y} \atop {y^3+1=2x}} \right.$
( Yêu cầu ko làm tắt )
Viết một bình luận