1 câu thôi mà 60đ đấy , nhanh tay làm ik nào nhưng cảnh báo trc làm vớ vẩn , spam , copy là pay màu nhen ! Câu 5 : Giải hệ pt : $\left \{ {{x^3 + 1=2

By Sadie

1 câu thôi mà 60đ đấy , nhanh tay làm ik nào nhưng cảnh báo trc làm vớ vẩn , spam , copy là pay màu nhen !
Câu 5 : Giải hệ pt :
$\left \{ {{x^3 + 1=2y} \atop {y^3+1=2x}} \right.$
( Yêu cầu ko làm tắt )

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận