1,Cho STN A chia 3 dư 1, chia 5 dư 2. Hỏi A chia 15 dư bao nhiêu? 2, Bác An đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Lúc từ B về A bác đi với vận t

Photo of author

By Iris

1,Cho STN A chia 3 dư 1, chia 5 dư 2. Hỏi A chia 15 dư bao nhiêu?
2, Bác An đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Lúc từ B về A bác đi với vận tốc 8km/giờ. Tính vận tốc TB bác đi trên QĐ AB cả đi lẫn về.
3, Tính: 100+99-98-97 +96+95-94-93 +… +4+3-2-1
Viết một bình luận