1. Cho tam giác ABC có góc A =90 độ. Trên cạnh BC điểm E sao cho AB=BE. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D a.CM tam giác ABD= tam giác EBD b.Cm BD là

By Madeline

1. Cho tam giác ABC có góc A =90 độ. Trên cạnh BC điểm E sao cho AB=BE. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D
a.CM tam giác ABD= tam giác EBD
b.Cm BD là dg trung trực của AE
c.Kẻ AH vuông góc BC(H thuộc BC)Cm AH song song DE
Viết một bình luận