1.Có 2 lọ đựng ko nhãn là NaOH và AlCl3 đều ko màu.KO DÙNG THÊM CHẤT NÀO KHÁC, làm thế nào để nhận bk 2 lọ? 2.Chỉ dùng dd HCl, H2O và những thiết bị c

By Parker

1.Có 2 lọ đựng ko nhãn là NaOH và AlCl3 đều ko màu.KO DÙNG THÊM CHẤT NÀO KHÁC, làm thế nào để nhận bk 2 lọ?
2.Chỉ dùng dd HCl, H2O và những thiết bị cần thiết, làm thế nào hòa tan Fe và Cu

0 bình luận về “1.Có 2 lọ đựng ko nhãn là NaOH và AlCl3 đều ko màu.KO DÙNG THÊM CHẤT NÀO KHÁC, làm thế nào để nhận bk 2 lọ? 2.Chỉ dùng dd HCl, H2O và những thiết bị c”

 1. 1/Đánh số thứ tự vào từng lọ :

  Cho từ từ dung dịch (1) và dung dịch (2) , nếu thấy ở dung dịch (2) có kết tủa :

  +Nếu kết tủa tan ngay thì lọ (1) là AlCl3; (2) là NaOH 

  và ngược lại : nếu kết tủa tăng dần, đến khi (1) dư mới tạn thì (1) là NaOH ; (2) và AlCl3

  2/Cho Fe vào dd HCl , ta hoà tan đc Fe

  $PTHH : Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  Điện phân dung dịch HCl , ta đc khí Cl2

  PTHH :

  $2HCl\to H_2+Cl_2$

  Sục khí Cl2 vào dd FeCl2 :

  $2FeCl_2+Cl_2\overset{t^o}\to 2FeCl_3$

  Cho Cu vào dd FeCl3 , ta hoà tan đc Cu

  $Cu+2FeCl_3\to CuCl_2+2FeCl_2$

  Trả lời
 2. Bài giải :

  Bài 1:

  – Trích mỗi mẫu thử thành `2` phần , cho phân thứ nhất tác dụng với nhau thu được kết tủa dạng keo trắng , không tan trong dung dịch

  – Phương trình hóa học :

  `AlCl_3+3NaOH→Al(OH)_3+3NaCl`

  – Cho phần thứ mẫu thử thứ 2`2 vào kết tủa keo trắng 

   Không hiện tượng: `AlCl_3`

   Kết tủa bị hòa tan : `NaOH`

  – Phương trình hóa học :

  `Al(OH)_3+NaOH→NaAlO_2+2H_2O`

  Câu 2:

  – Cho `Fe` vào dung dịch `HCl` , `Fe` tan và `Cu` không tan

  – Phương trình hóa học :

  `Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑`

  – Điện phân `H_2O` thu được khí `Clo`

  – Phương trình hóa học :

  $2H_2O\xrightarrow{t^o}2H_2↑+O_2↑ $

  – Cho khí `Cl_2` vào dung dịch `FeCl_2` thu được dung dịch `FeCl_3`

  `2FeCl_2+Cl_2→2FeCl_3`

  – Cho `Cu` vào `FeCl_3` , `Cu` tan dần 

  `Cu+2FeCl_3+FeCl_2+2CuCl_2`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm