1 cốc thuỷ tinh có dạng hình trụ chứa đầy nước và có chiều cao 12cm và bán kính đáy 3cm. Người ta thả từ từ vào cốc 8 viên bi thủy tinh hình cầu bán k

Photo of author

By Alice

1 cốc thuỷ tinh có dạng hình trụ chứa đầy nước và có chiều cao 12cm và bán kính đáy 3cm. Người ta thả từ từ vào cốc 8 viên bi thủy tinh hình cầu bán kính 1cm thì nước cốc tràn ra ngoài . Hãy tính thể tích nước còn lại trong cốc( làm tròn kết quả đến sô thập phân thứ hai) Giúpp mình với m cần gấp ạ
Viết một bình luận