1 dây dẫn kim loại đang có dòng điện biết trong thời gian 10s có điện lượng q = 9,6C đi qua tiết diện ngang của dây dẫn là 0,6mm^2 a.Tính cường độ và

Photo of author

By Madelyn

1 dây dẫn kim loại đang có dòng điện biết trong thời gian 10s có điện lượng q = 9,6C đi qua tiết diện ngang của dây dẫn là 0,6mm^2
a.Tính cường độ và mật độ dòng điện qua dây dẫn
b.Tính số e qua tiết diện ngang của dây dẫn trong 10s

0 bình luận về “1 dây dẫn kim loại đang có dòng điện biết trong thời gian 10s có điện lượng q = 9,6C đi qua tiết diện ngang của dây dẫn là 0,6mm^2 a.Tính cường độ và”

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

    a) cường độ dòng điện I=q/t=9,6/10=0,96A

    mật độ dòng điện là I/S=0,96/(0,6.10^-6)=1,6.10^6 A/m^2

    b) số e là n=q/(1,6.10^-19)=9,6/(1,6.10^-19)=6.10^19 e

Viết một bình luận