1. hãy đóng vai trò 1 tuyên truyền vận động gđ, mọi ng thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

By Valerie

1. hãy đóng vai trò 1 tuyên truyền vận động gđ, mọi ng thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

0 bình luận về “1. hãy đóng vai trò 1 tuyên truyền vận động gđ, mọi ng thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế”

 1. Như mọi người dân đã biết thì  con người có nhu cầu kinh doanh thiết yếu để có một nguồn kinh tế trang trải cho cuộc sống mình.Có thể kinh doanh theo nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo kinh doanh phải hợp pháp ,không kinh doanh những thứ được coi là vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến chính mình và mọi người xung quanh .Tuy nhiên, không chỉ vậy mà chúng ta còn phải có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước ,góp phần vào ngân sách nhà nước để họ đầu tư nhiều hơn vào các công trình công cộng

  @Meosimm4905k 

  @Team FA  

  xin ctlhn x cảm ơn  x vote 5*

  đa tạ !!!

  Trả lời
 2. Như chúng ta đã biết con người có nhu cầu kinh doanh thiết yếu để có một nguồn kinh tế trang trải cho cuộc sống mình.có thể kinh doanh theo nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo kinh doanh phải hợp pháp ,không kinh doanh những thứ đc coi là vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến chính mình và mọi người xung quanh .tuy nhiên không chỉ vậy mà chúng ta còn phải có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước ,góp phần vào ngân sách nhà nước để họ đầu tư nhiều hơn vào các công trình công cộng

  Trả lời

Viết một bình luận