1 hình chữ nhật có chiều dài là 25m.Biết chiều rộng bằng 1/5 chiều dài.Tính diện tích hình đó

Photo of author

By Kylie

1 hình chữ nhật có chiều dài là 25m.Biết chiều rộng bằng 1/5 chiều dài.Tính diện tích hình đó
Viết một bình luận