1 hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều dài chiều rộng bằng 20m.Tính chu vi,diện tích. Giúp mk với CẦN GẤP

Photo of author

By Maya

1 hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều dài chiều rộng bằng 20m.Tính chu vi,diện tích.
Giúp mk với
CẦN GẤP
Viết một bình luận