1 hình tròn có đường kính là 10m.Tính diện tích hình tròn

Photo of author

By Valentina

1 hình tròn có đường kính là 10m.Tính diện tích hình tròn
Viết một bình luận