1 hình tròn có đường kính là 5cm.Tính diện tích hình tròn đó.

Photo of author

By Melanie

1 hình tròn có đường kính là 5cm.Tính diện tích hình tròn đó.
Viết một bình luận