1 hình tròn có đường kính là 5cm.Tính diện tích hình tròn đó.

By Melanie

1 hình tròn có đường kính là 5cm.Tính diện tích hình tròn đó.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận