1 hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật là 36m.Tính diện tích hình vuông

Photo of author

By Melody

1 hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật là 36m.Tính diện tích hình vuông
Viết một bình luận