1.hoang keep playing game when his parents out suy ra : hoang is

Photo of author

By Aubrey

1.hoang keep playing game when his parents out
suy ra : hoang is

0 bình luận về “1.hoang keep playing game when his parents out suy ra : hoang is”

 1. 1.hoang keep playing game when his parents out

  suy ra : hoang is continuing to play game when his parents out.

  xin hay nhất

 2. 1. Hoang is continuing to play game when his parents out

  Giải thích : keep playing : tiếp tục chơi 

  nên mình chuyển keep thành continue ( tiếp tục )

  có is nên mình chuyển thành thì hiện tại tiếp diễn luôn 
  Chúc bạn học tốt!

Viết một bình luận