Làm sao để biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung

Làm sao để biết trong hai người, ai đang giương ...

Read more

Lúc 6h sáng ,xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc không đổi là 36km/h.cùng lúc đó,xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc không đổi là 12km/h,bi

Lúc 6h sáng ,xe thứ nhất khởi hành từ A ...

Read more

làm giúp mik với# 1. Mandy:”Are the boys reading the book?” 2. Jason:”Who gave youthe laptop?” 3. Robert:”Is Tim leaving on firday?” 4. Jennifer:”Wher

làm giúp mik với# 1. Mandy:”Are the boys reading the ...

Read more

“The construction began in 2012 and the museum was completed in 2017. The museum was reopened to the general public on November 29, 2017.” dịch:

“The construction began in 2012 and the museum was completed ...

Read more

88. Cho từ từ 200 ml dd HCl 1M vào 100 ml dd Na2CO3 1,2M. Tính thể tích khí thoát ra ở đkc

88. Cho từ từ 200 ml dd HCl 1M vào ...

Read more

MK CẦN GẤP Ạ HUHU Thói quen sử dụng thời gian và đề xuất giải pháp quản lí thời gian cho Học sinh THPT

MK CẦN GẤP Ạ HUHU Thói quen sử dụng thời ...

Read more

giúp em vs ạ . đng cần gấp ạ. Đề bài : tìm các chữ số a,b sao cho : 3a là hợp số ( thêm giải thích cho em với ạ )

giúp em vs ạ . đng cần gấp ạ. Đề ...

Read more

Một quả táo chín trên cây rơi xuống theo phương, chiều như thế nào? giải thích tại sao nó lại rơi như thế?

Một quả táo chín trên cây rơi xuống theo phương, ...

Read more

1.hoang keep playing game when his parents out suy ra : hoang is

1.hoang keep playing game when his parents out suy ra ...

Read more

Một HS đá vào vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất.Em hãy nhận xét về tác dụng của học sinh lên quả bóng và những kết quả mà tác dụng này có

Một HS đá vào vào quả bóng cao su đang ...

Read more