1 lớp có 30 học sinh, biết 1/3 học sinh nam kém số học sinh nữ 2 bạn.tìm học sinh nam,nữ

By Lyla

1 lớp có 30 học sinh, biết 1/3 học sinh nam kém số học sinh nữ 2 bạn.tìm học sinh nam,nữ

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận