1 máy bơm theo kế hoạch phải bơm vào bể chứa có dung thích 50m khối trong 1 thời gian nhất định. người Công nhân đã vận hành máy bơm hoạt đông với côn

Photo of author

By Kennedy

1 máy bơm theo kế hoạch phải bơm vào bể chứa có dung thích 50m khối trong 1 thời gian nhất định. người Công nhân đã vận hành máy bơm hoạt đông với công suất tăng thêm 5m^3/h nên đã bơm đầy bể sớm hơn quy định 1h40 phút
vậy theo kế hoạch máy bơm được bao nhiêu m^3 nước
Viết một bình luận