1) Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và nhỏ? Vai trò 2) cho bt chu kì co giản của tim? Vì sao tim hoặc động suốt đời mà ko mệt mỏi? 3) n

Photo of author

By Bella

1) Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và nhỏ? Vai trò
2) cho bt chu kì co giản của tim? Vì sao tim hoặc động suốt đời mà ko mệt mỏi?
3) nêu tác nhân gây hại cho tim mạch theo em cần có biện pháp gì và rèn luyện như thế nào đẻ bảo vệ cơ thể?
Leave a Comment