1. Một cái bế hình lập phương bằng kính có cạnh là 0,5m. Bể đang chứa nước đến $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi: a) Diện tích kính làm cái bể (không có nắp) b) S

By Abigail

1. Một cái bế hình lập phương bằng kính có cạnh là 0,5m. Bể đang chứa nước đến $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi:
a) Diện tích kính làm cái bể (không có nắp)
b) Số lít nước đổ vào thêm để đầy bể? (1dm³ = 1l)
*
2. Một cái bể hình lập phương có chu vi đáy 2,4m.
a) Tính diện tích xung quanh cái bể
b) Tính diện tích toàn phần cái bể
c) Người ta thả một thỏi sắt có thể tích 1,4dm³. Tính lượng nước còn lại trong bể? Biết rằng bể chứa đầy nước.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận