1, một cửa hàng có chương trình khuyến mãi giảm giá, với một chiếc cặp có giá 320 nghìn đồng thì khi mua khách hàng chi trả 272 nghìn đồng. a,Hỏi chi

By Quinn

1, một cửa hàng có chương trình khuyến mãi giảm giá, với một chiếc cặp có giá 320 nghìn đồng thì khi mua khách hàng chi trả 272 nghìn đồng.
a,Hỏi chiếc cặp được giảm giá bao nhiêu phần trăm?
b, Với mức độ giảm giá như vậy, nếu mua một quyển sách có giá là 120 nghìn đồng thì phải trả bao nhiêu tiền?
2, Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc
xOy = 105 độ , xOz = 70 độ
a, Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa? Tính góc zOy?
b, Vẽ tia Ot là phân giác góc xOz. Tia Oz là phân giác của góc nào? Vì sao?
3, Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + 1/x – 2

0 bình luận về “1, một cửa hàng có chương trình khuyến mãi giảm giá, với một chiếc cặp có giá 320 nghìn đồng thì khi mua khách hàng chi trả 272 nghìn đồng. a,Hỏi chi”

 1. 1) Ta có: ($\frac{272}{300}$=$\frac{68}{75}$). $100^{}$=$\frac{6800}{75}$=$94.(4)^{}$ ≈ 9.4

  ⇒ Chiếc cặp được giảm giá số phần trăm là:

  100%-94.4%=5.6%

  Với mức độ giảm 5.6% thì quyển sách có giá tiền là:

  120000-(120000.5.6%)=120000-6720=113280 đồng

  3) $\frac{x+1}{x-2}$= $\frac{(x+2)-3}{x-2}$=$1^{}$-$\frac{3}{x-2}$ 

  ⇔ A đạt giá trị nhỏ nhất khi A=0

  ⇔ $\frac{3}{x-2}$=1

  ⇔$x-2^{}$= $3^{}$ 

  ⇔ $x^{}$= $3^{}$ + $2^{}$= $5^{}$ 

  ⇔ A đạt GTNN khi x=5

  2) Mình dùng máy tính tên không vẽ hình đc mong bạn thông cảm

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm