1/ Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Nếu coi như không có ma sát và lực cản của không khí thì có công nào được thực hiện không ? 2/ Máy

Photo of author

By Remi

1/ Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Nếu coi như không có ma sát và lực cản của không khí thì có công nào được thực hiện không ?
2/ Máy thứ I có công suất 500 W và máy thứ II có công suất 2 kW. Máy nào khỏe hơn ? Công suất máy nào lớn hơn ? Lớn hơn mấy lần ?
3/ Tính công suất của máy sinh ra công 30 KJ trong thời gian 1 phút ?
4/ Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ tạo ra một lực phát động 11 600 N, sau thời gian 1 phút 20 giây máy bay đạt được độ cao 720 m. Hãy tính công suất động cơ của máy bay?
Leave a Comment