1. Nêu chức năng của chất đạm, chất đường bột, chất béo. 2. Lợi ích của việc phân nhóm thức ăn. Thức ăn được phân làm mấy nhóm? Kể tên các nhóm. 3. N

Photo of author

By Mary

1. Nêu chức năng của chất đạm, chất đường bột, chất béo.
2. Lợi ích của việc phân nhóm thức ăn. Thức ăn được phân làm mấy nhóm? Kể tên các nhóm.
3. Như thế nào là bữa ăn hợp lý?
4. Nêu nguyên tắc xây dựng thực đơn.
Leave a Comment