1. Nêu chức năng của chất đạm, chất đường bột, chất béo. 2. Lợi ích của việc phân nhóm thức ăn. Thức ăn được phân làm mấy nhóm? Kể tên các nhóm. 3. N

By Mary

1. Nêu chức năng của chất đạm, chất đường bột, chất béo.
2. Lợi ích của việc phân nhóm thức ăn. Thức ăn được phân làm mấy nhóm? Kể tên các nhóm.
3. Như thế nào là bữa ăn hợp lý?
4. Nêu nguyên tắc xây dựng thực đơn.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận