1. Nêu nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên 2. Tình hình văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật. Đánh giá tình hình văn hóa, g

By Clara

1. Nêu nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên
2. Tình hình văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật. Đánh giá tình hình văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật.
* Giúp mik với ạ, các cậu làm kĩ câu 1 giú mik vs :(( ai làm kĩ câu 1 đúng nhất thì mik cho ctlhn luôn và vote 5* luôn ạ!!
Viết một bình luận