1. Nêu nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên 2. Tình hình văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật. Đánh giá tình hình văn hóa, g

Photo of author

By Clara

1. Nêu nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên
2. Tình hình văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật. Đánh giá tình hình văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật.
* Giúp mik với ạ, các cậu làm kĩ câu 1 giú mik vs :(( ai làm kĩ câu 1 đúng nhất thì mik cho ctlhn luôn và vote 5* luôn ạ!!

0 bình luận về “1. Nêu nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên 2. Tình hình văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật. Đánh giá tình hình văn hóa, g”

  1. 1. Nguyên nhân thắng lợi-cả nước đoàn kết đánh giặc.- nhà trần chuẩn bị chu đáo về mọi đường lối, chiến lược, chiến thuật sáng tạo,đúng đắn của vương triều trần và sự lãnh đạo tài giỏi của các tướng Trần thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải…-tinh thần hy sinh quyết chiến quyết thắng của quân dân nhà Trần. Ý nghĩa lịch sử:-đập tan mộng xâm lược của quân Nguyên.- bảo vệ độc lập dân .-xây đắp thêm truyền thống quân sự Việt Nam.-ngăn chặn sự xâm lược của quân Nguyên với các nước khác .- lại nhiều bài học quý báu.2. giáo dục:-Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo. -mở rộng trường công .- tổ chức nhiều kỳ thi . Khoa học-kỹ thuật: phát triển mạnh trong mọi lĩnh vực: lịch sử, quân sự, y học… Tạo bước phát triển cho nền văn minh Đại Việt.

Viết một bình luận