1 người đi xe đạp đi được với vận tốc 20 km / hết 1/5 hỏi quãng đường người đó đi được bao nhiêu?

By Natalia

1 người đi xe đạp đi được với vận tốc 20 km / hết 1/5 hỏi quãng đường người đó đi được bao nhiêu?

0 bình luận về “1 người đi xe đạp đi được với vận tốc 20 km / hết 1/5 hỏi quãng đường người đó đi được bao nhiêu?”

  1. Đáp án:

    40km

    Giải thích các bước giải: ta có : $\frac{x}{20}$ = $\frac{x}{\frac{1}{5}}$ ⇒ $\frac{x}{20}$ = 2 ⇒ x = 20 × 2 = 40

    vậy quãng đg ng đó đi đc là 40km.

    Trả lời

Viết một bình luận