: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Vậy 2 cô

By Aaliyah

: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Vậy 2 công thức phân tử của 2 anken đó là:
giúp em bài này ạ

0 bình luận về “: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Vậy 2 cô”

 1. Đáp án:

   C2H4 và C3H6

  Giải thích các bước giải:

   Ta có

  X là anken nên nCO2=nH2O

  gọi a là nCO2

  ta có

  44a-18a=6,76=>a=0,26 mol

  =>nCO2=nH2O=0,26 mol

  Số C trung bình=0,26/0,1=2,6

  => 2 anken là C2H4 và C3H6

  Trả lời
 2. Gọi CnH2n là CT chung của 2 anken

  CnH2n + (3n/2)O2 -> nCO2 + nH2O

   0,1 ——————–0,1n —–0,1n

  Ta có:     (0,1n * 44) – ( 0,1n * 18) = 6,76

         <=> n = 2,6

  => CT 2 anken là C2H4 và C3H6

  Trả lời

Viết một bình luận