1 ô tô đặt kế hoạch đi hết 200km trong 1 thời gian. Trong 30p đầu ô tô đi với vận tốc đã định . Sau đó ,ô tô đã tăng vận tốc thêm 10km /h trên quãng

Photo of author

By Everleigh

1 ô tô đặt kế hoạch đi hết 200km trong 1 thời gian. Trong 30p đầu ô tô đi với vận tốc đã định . Sau đó ,ô tô đã tăng vận tốc thêm 10km /h trên quãng đường còn lại nên đã đến đích trước dự định 35p . Tính vẫn tốc dự định của ô tô
Viết một bình luận