1 ô tô đi hết quãng đường hết 8 giờ. Đầu tiên ô tô đi với vận tốc 40km/h, sau đó đi với vận tốc 60km/h. Hỏi ô tô đã đi bao nhiêu thời gian với vận tốc

By Parker

1 ô tô đi hết quãng đường hết 8 giờ. Đầu tiên ô tô đi với vận tốc 40km/h, sau đó đi với vận tốc 60km/h. Hỏi ô tô đã đi bao nhiêu thời gian với vận tốc 40km/h và bao nhiêu với 60km/h? Biết quãng đường dài 360km

0 bình luận về “1 ô tô đi hết quãng đường hết 8 giờ. Đầu tiên ô tô đi với vận tốc 40km/h, sau đó đi với vận tốc 60km/h. Hỏi ô tô đã đi bao nhiêu thời gian với vận tốc”

 1. Gọi x là thời gian ô tô đi với vận tốc 40km/h
  => thời gian ô tô đi với vận tốc 60km/h là 8 – x
  quãng đường ô tô đi với vận tốc 40km/h : 40x
  quãng đường ô tô đi với vân tốc 60km/h : 60(8 – x)
  => ta có hệ phương trình sau
  40x + 60(8 – x) = 45*8
  <=> 40x + 480 – 60x = 360
  <=> -20x = -120
  <=> x = 6
  vậy thời gian ô tô đi với vận tốc 40km/h : 6 h
  => thời gian ô tô đi với vận tốc 60km/h : 8 – 6 = 2 h

  Chúc học tốt!!!

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm