1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Đi từ Bvề A với vận tốc 60 km/h đi từ B về A vs 40 km/h nên tổng thời gian cả đi và về là 1

By Bella

1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Đi từ Bvề A với vận tốc 60 km/h đi từ B về A vs 40 km/h nên tổng thời gian cả đi và về là 1h tính quảng đường AB
( Coi cho mik đề có sai ko ạ)

0 bình luận về “1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Đi từ Bvề A với vận tốc 60 km/h đi từ B về A vs 40 km/h nên tổng thời gian cả đi và về là 1”

 1. Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB (x>0)

  Thời gian đi là $\frac{x}{60}$ giờ 

  Thời gian về là $\frac{x}{40}$ giờ 

  Tổng thời gian đi là 1h

  => $\frac{x}{60}+ \frac{x}{40}= 1$

  $\Leftrightarrow x= 24$ (TM)

  Vậy độ dài quãng đường AB là 24km

  Trả lời

Viết một bình luận