1 ô to trong 3h đầu, mỗi đi được 49km, trong 5h sau, mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km?

By aikhanh

1 ô to trong 3h đầu, mỗi đi được 49km, trong 5h sau, mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km?
Viết một bình luận