1 ô tô và 1 xe máy xuất phát cùng 1 lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 75 km. Biết ô tô đi hết quãng đường đó hết 1,5 giờ và vận tốc xe máy bằng 3/5 v

Photo of author

By Nevaeh

1 ô tô và 1 xe máy xuất phát cùng 1 lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 75 km. Biết ô tô đi hết quãng đường đó hết 1,5 giờ và vận tốc xe máy bằng 3/5 vận tốc ô tô
a. Vận tốc ô tô
b.Thời gian xe máy đi từ A đến B
c. Muốn cả 2 xe đến B cùng 1 lúc thì xe máy phải đi trước xe ôtô bao nhiêu lâu? (Tính bằng giờ)
Viết một bình luận