1 ôtô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều , sau 10s đạt tốc độ 36km/h. a) tìm gia tốc. b) tìm quãng đường ôtô đi được trong thời gian trên.

By Kaylee

1 ôtô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều , sau 10s đạt tốc độ 36km/h. a) tìm gia tốc. b) tìm quãng đường ôtô đi được trong thời gian trên. c) tìm quãng đường ôtô đi được khi đạt tốc độ 72km/h

0 bình luận về “1 ôtô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều , sau 10s đạt tốc độ 36km/h. a) tìm gia tốc. b) tìm quãng đường ôtô đi được trong thời gian trên.”

 1. Đáp án:

  \(\eqalign{
  & a)\,\,a = 1m/{s^2} \cr
  & b)\,s = 50m \cr
  & c)\,\,s = 200m \cr} \)

  Giải thích các bước giải:

  a) Gia tốc:
  \(\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  {v_0} = 0 \hfill \cr
  v = 36km/h = 10m/s \hfill \cr
  t = 10s \hfill \cr} \right. \cr
  & \Rightarrow a = {{v – {v_0}} \over t} = {{10 – 0} \over {10}} = 1m/{s^2} \cr} \)
  b) Quãng đường ô tô đi được trong thời gian trên:
  \({v^2} – v_0^2 = 2as \Rightarrow s = {{{v^2} – v_0^2} \over {2a}} = {{{{10}^2} – {0^2}} \over {2.1}} = 50m\)
  c)
  Ô tô đạt tốc độ 72km/h. Ta có:
  \(\eqalign{
  & v = 72km/h = 20m/s \cr
  & {v^2} – v_0^2 = 2as \Rightarrow s = {{{v^2} – v_0^2} \over {2a}} = {{{{20}^2} – {0^2}} \over {2.1}} = 200m \cr} \)

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm