1.phân biệt giữa tự lập và lao động tự giác? 2.nêu 5 biểu hiện có văn hóa ở cộng đồng dân cư và ko có văn hóa ở cộng đồng dân cư 3.nêu 5 biểu hiện tự

Photo of author

By aihong

1.phân biệt giữa tự lập và lao động tự giác?
2.nêu 5 biểu hiện có văn hóa ở cộng đồng dân cư và ko có văn hóa ở cộng đồng dân cư
3.nêu 5 biểu hiện tự lâp và ko tự lập
4.vì sao nói rằng thời đại khoa học kĩ thuật phát triển ko lao động tự giác và lao động sang tạo thì ko 5.thể tiếp cận vs sự phát triển của nhân loại?
6.vì sao lại nói gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người là tế bào của xã hội?
trả lời câu nào trc cug đc nha nhưng mà giúp mình nhanh vs mai mình thi r …….!!!!!!!!
Leave a Comment