1) Tại sao Đông Nam Bộ là thị trường tiêu thụ lớn nhất nước ta 2) Biện pháp chống xâm nhập mặn 3) Thuận lợi về trồng lúa và xuất khẩu lúa của Đồng bằ

Photo of author

By Serenity

1) Tại sao Đông Nam Bộ là thị trường tiêu thụ lớn nhất nước ta
2) Biện pháp chống xâm nhập mặn
3) Thuận lợi về trồng lúa và xuất khẩu lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long
4) Thuận lợi và khó khăn của Tây Nguyên
CHÚ Ý: TRẢ LỜI NGẮN GỌN, XÚC TÍCH, ĐẦY ĐỦ Ý
GIÚP MIK VS MAI MIK THI GIỮA KÌ RỒI

0 bình luận về “1) Tại sao Đông Nam Bộ là thị trường tiêu thụ lớn nhất nước ta 2) Biện pháp chống xâm nhập mặn 3) Thuận lợi về trồng lúa và xuất khẩu lúa của Đồng bằ”

  1. 1 tai vi Dong Nam Bo co dan dong nhat nuoc ta va co nhieu khach du lich toi va tham quan

    2 Xay dung nhieu de va chong them nhung cay co kha chong chiu duoc nhap man

    3 Co luong phu sa doi dao va hang nam, dien tich trong lua lon

    4 Thuan loi<trong duoc nhung cay nong nghiep lau nam va co san luong cay cong nghiep cao nhat ca nuo va cung cap viec lam cho nhung nguoi dan toc 

        Kho khan nguoi dan chua co kinh nghiem va ki thuat canh tac con tho so

Viết một bình luận