Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn ...

Read more

Phân tích nhân vật tấm trong câu chuyện cổ tích tấm cám Giúp mềk vs mn ơi????

Phân tích nhân vật tấm trong câu chuyện cổ tích ...

Read more

viết cảm nhận về bài ca dao 2 trong văn bản những câu hát than thân Thương thay thân phận con tằm Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ Thương th

viết cảm nhận về bài ca dao 2 trong văn ...

Read more

bài 1 : vì sao khi vẩy mạnh nhiệt kế cột thủy ngân trong ống quản tụt xuống bài 2 : lúc 6h sáng một người đi xe đạp từ A về phía B với vận tốc 18km/

bài 1 : vì sao khi vẩy mạnh nhiệt kế ...

Read more

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao Ah. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. 1. Chứng minh tứ giác AMPN là hình chữ nhật.

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), ...

Read more

Maria và Sonya có tổng cộng 15 bút màu.Sonya có nhiều hơn Maria 7 bút màu.Hỏi Maria có bao nhiêu bút màu? Giúp mik với cần gấp

Maria và Sonya có tổng cộng 15 bút màu.Sonya có ...

Read more

Đốt cháy 8 gam Ca trong 8,96 lít O2 điều kiện tiêu chuẩn thu được CaO a Chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam hoặc lít b Tính khối lượng sản phẩm sinh r

Đốt cháy 8 gam Ca trong 8,96 lít O2 điều ...

Read more

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO vào dd HCl¬¬ dư, sau phản ứng thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,1 gam muối kha

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO vào dd HCl¬¬ ...

Read more

Arrange the following set of words to make meaningful sentences. 1. theater / play / are / a / with / school / group / they / rehearsing / their /.

Arrange the following set of words to make meaningful sentences. ...

Read more

Khí hiđro và oxi phản ứng nổ với nhau. Tỉ lệ về thể tích tương ứng của khí hiđro với oxi có giá trị là bao nhiêu để phản ứng xảy ra nổ mạnh nhất ?

Khí hiđro và oxi phản ứng nổ với nhau. Tỉ ...

Read more